Zájezd

03.04.2014 09:56

Klub skalničkářů ADONIS Ostrava pořádá ve dnech 3.-4.5.2014 zájezd na jižní a střední Slovensko. Navštívíme skalky a zahrady pěstitelů a Botanickou zahradu v Bratislavě.Nocleh bude v Bratislavě.
Celý zájezd je spojen i s nákupem rostlin.Cena zájezdu je 1000kč.Zveme k účasti všechny zájemce,i nečleny klubu.Informace na telefonu  775 942 148.