O nás

S pěstováním orchidejí jsem začal již v roce 1975 kdy jsem zakoupil pozemek, na kterém rostliny pěstuji doposud. Tehdy jsem se kromě zahradních, chladnomilných orchidejí také zaměřil na skleníkové orchideje RODU - Phalaenopsis a Cyttleya. Do roku 1989 jsem rostliny hlavně nakupoval a množil, prodej byl za tehdejšího režimu dost problematický a možný teprve ke konci 80. let. Již v této době jsem se kromě nákupu dospělých rostlin také pokoušel o množení ze semen ve sterilních podmínkách - informace se získávaly od přátel z Orchidea klubu Ostrava, Brno a pak od tehdejší velkofirmy - Rekultivace Havířov, kde byla prvotřídní a moderní laboratoř.

Po roce 1989 bylo pak možno již oficiálně založit firmu a tak vznikla má první firma CKS.

Pěstovaly se a množily skleníkové orchideje, chladnomilné Pleione a Cypripedia a pak i skalničky na produkci semen.

Se stoupajícími náklady na energie a přebytkem rostlin v supermarketech došlo v roce 2006 k omezení pěstování skleníkových orchidejí. Místo toho jsem začal množit bylinné a dřevité pivoňky, jak botanické druhy tak i hybridy a klony. Mnoho z nich jsem dovezl ze svých každoročních cest do Ruska, Číny, indie, Sikkimu apod.

Nakonec jsem pěstování skleníkových orchidejí zanechal úplně a začal množit mladé rostliny ze své velké sbírky skalniček - Saxifrag, která dnes již čítá přes 500 taxonů!

Poslední změna nastala v roce 2010 kdy jsem zrušil firmu CKS a ponechal si pouze firmu Milan Sembol. Současně s tím jsem začal spolupracovat s odborníkem na množení orchidejí na umělých médiích což mi umožnilo větší nákupy mladých rostlin od evropských pěstitelů a lepší množení ostatních rostlin - tedy skalniček a pivoněk. Příchodem syna do firmy se sortiment ještě rozšíří o další chladnomilné orchideje - Pleione a to od podzimu 2012.

 

Milan SEMBOL